Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Partille

När bilregistret fått meddelande om att personbilen lämnats till bilskrot i Partille för recycling rapporterar de försäkringsbolaget som eliminerar din fordonsförsäkring.

Om ni har betalat för en försäkringsperiod, som är efter skrotnings-datumet, får du överskottet tillbaka från försäkringsföretaget. Det innefattar ävenså för kvarvarande bilskatt. Du erlägger ingen fordonsskatt när fordonet är skrotad. Om du redan betala in bilskatten kommer Transportstyrelsen återbetala resterande belopp. Båda beloppen tilldelas ägaren enligt ingett registreringsbevis del 2. Enbart auktoriserade bilskrotar kan avge ett skrotningsintyg till bilregistret. För att återfå resterande försäkring måste en legitimerad bildemontering anlitas, när bilinnehavaren behöver skrota bilen i Partille. Det gäller även att välja ett bärgningsföretag med befogenhet, när skrotbilen behöver transporteras.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Partille

Bägge parter överlämnar ett mottagningsbevis som säkerställer skrotning för ägaren. Intyget är en värdehandling till bilregistret som styrker, att fordonet är avregistrerad och avfört från fordonsregistret.

Att ställa av bilen i Partille kontra struken från bilregistret

Dessa begrepp brukar blandas ihop av bilägare i Partille, vilket kan innebära uppkomna bekymmer. En avregistrerad bil är borta för all framtid. Så efter det här har fordonsägare inte längre något ansvar. Men en avställd bil har andra bestämmelser för försäkrings- och skattefrågor. Bilen förmodas ställas på åter och finns kvar i fordonsregistret med årlig kostnad. fordonsägaren är därutöver ansvarig att betala möjliga miljökostnader eller borttransport beordrat av Miljövårdsverket.