Kan man skrota avställd bil i Partille

Kan man skrota avställd bil i Partille

Ja bilen kan vara antingen påställd eller avställd, när ägaren måste skrota bilen i Partille. Det är antagligen bara problem, som kan uppstå och tänka på, vid inlämning av skrotbil till en godkänd skrot. Flertalet vill transportera sitt fordon själv. Men det fungerar bara om fordonet är besiktad, försäkrad och skattad. Övriga bilar har med automatik officiellt förbud mot användning i trafik och får inte heller bogseras på offentliga trafikleder.

Lej en bilbärgare i Partille med behörighet vid bilskrotning

Ett antal bilar är inte påställda, när bilägaren inser att det är dags att skiljas från sin ögonsten. För att personligen köra fordonet till en bilskrot i Partille krävs, att den är godkänd vid besiktningen, har trafikförsäkring och att skatten är betald. Annars måste skrotbilen hämtas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det förekommer flertalet bärgare att välja på. Men bara några av dessa har behörighet, från Länsstyrelsen, att handha uttjänta bilar som kategoriseras som miljögiftigt avfall. De senare samarbetar med en behörig bilskrot och ger ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid hämtning av skrotbilar inberäknad registreringsbevis. Kvittot medför försäkran för publicerande av skrotningsintyg till fordonsregistret för avregistrering. Det enklaste sättet att checka bärgarens behörighet är att klicka på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så summan för påställning för att åka med fordonet till en legitimerad bilskrot kan kringgås vid lejande av bärgare. Men fordonsägaren måste passa upp. Oseriösa bärgare har sorgligt nog andra uppsåt än att skrota bilen med bilåtervinning som motiv.