Vad är en komplett bil

Vad är en komplett bil som skall skrotas egentligen? En skrotbil saneras av en auktoriserad bilskrot i Partille och sänds därpå till ett fragmenterings-företag för återvinning. För den skull är det centralt att särskilda delar inte är avskruvade från bilen. Av den orsaken att en original katalysator innehåller värdefulla metaller, måste den först och främst ingå i ett komplett bil.

Vad är en komplett bil i Partille

Observera att det existerar fordon med kopia-katalysatorer, som inte har något skrotvärde, som därför klassas som icke kompletta. Brist på startbatteri, som används i återvinningsförloppet, ger också reduktion.

Skrotbilens minskade vikt påverkar skrotvärdet i Partille

Eftersom bilen ska skrotas påverkas inte skrotvärdet av bilens tillstånd och yttre. Men den måste vara rullbar för ordinär transport. Det är framförallt saknaden av väsentliga delar som påverkar personbilens pris. Skillnaden är gigantisk om en väsentlig bildel fattas i stället för en växelspak. Och det medför, att bilinnehavaren som skall skrota bilen i Partille ibland tvingas betala för bärgningen. För att fastslå fordonets skrotvärde behöver bilägaren redovisa för saknade delar vid bokning. Vid sådant omständighet behövs inga resonemang rörande överenskommen betalning. Uppmärksamma att några oseriösa aktörer tar tillfälle att nedvärdera vid bortforsling av uttjänt bil. Men en personbils värde förändras inte på grund av dåligt tillstånd eller havererade reservdelar.